purification

 • 101installation de purification par ultra-son — ultragarsinis valytuvas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. ultrasonic cleaner vok. Ultraschallreinigungsanlage, f rus. установка ультразвуковой очистки, f pranc. installation de purification par ultra son, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 102installation de purification de zone — zoninis grynintuvas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. zone purifier; zone refiner vok. Zonenreinigungsanlage, f rus. установка зонной очистки, f pranc. installation de purification de zone, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 103electroosmotic purification — elektroosmosinis gryninimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Koloidinių sistemų gryninimas naudojantis elektroosmosu. atitikmenys: angl. electroosmotic purification rus. электроосмотическая очистка …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 104zone purification — zoninis valymas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. zone purification; zone refining vok. Zonenreinigung, f; Zonenreinigungsverfahren, n rus. зонная очистка, f; очистка методом зонной плавки, f pranc. raffinage par fusion de zone, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 105air purification — oro valymas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Patalpos oro paramerų gerinimas. atitikmenys: angl. air purification vok. Luftreinigung, f rus. очистка воздуха, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 106air purification — oro valymas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Priemaišų, kenksmingų sveikatai arba trikdančių įrenginių veikimą, šalinimas iš žmonėms, technologiniams procesams tiekiamo lauko oro. atitikmenys: angl. air purification vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 107degree of purification — valymo laipsnis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Kenksmingųjų medžiagų pašalinimo iš užterštos aplinkos laipsnis. atitikmenys: angl. degree of purification vok. Reinigunsgrad, m rus. степень очистки, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 108water self-purification — vandens valymasis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Užterštų vandens telkinių laipsniškas natūralaus fizinio, cheminio ir biologinio režimo atgavimas. atitikmenys: angl. water self purification vok. Selbstreinigung, f;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 109self-purification — valymasis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Savaiminis aplinkos (oro, vandens, dirvožemio) užterštumo mažėjimas dėl natūralių fizikinių, cheminių ir biologinių procesų. atitikmenys: angl. autopurification; self purification… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 110smoke purification — dūmų valymas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Aplinką teršiančių kietųjų dalelių ir dujinių priemaišų šalinimas iš energetikos ir pramonės įmonių dūmų. Dūmai valomi ciklonuose, skruberiuose, elektrostatiniais filtrais ir kt. atitikmenys:… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas